L'A.M.P.A. de l'escola Mare de Deu de Lourdes està formada per pares i mares de l'escola amb l'únic interès de col·laborar activament amb l'escola en les activitats que s'hi duen a terme.


Assemblea General Extraordinària 6 de Maig de 2009

Comença la reunió a las 20,35 hores seguint l’ordre del dia amb la lectura de l’acta de la l’ultima Assemblea.

La Sra. Marta Casas fa la presentació dels projectes de obres-reformes i necessitats que té l’escola.

El projecte mes immediat és la reforma del pati de l’escola ja que amb la tala de les palmeres ha quedat pitjor del que estava, i per aquest motiu es convoca aquesta Assemblea extraordinària per aprovar algunes idees per al finançament d’aquest projecte.

Des de l’AMPA s’havia pensat girar una quota extraordinària de 20 € per alumne abans d’acabar el curs i una quota en concepte de “nou associat” per les famílies de nova incorporació a l’escola de 48€, una vegada presentat i discutit entre els assistents s’acorda per unanimitat ampliar el rebut a 30 € per alumne i s’estudiarà un altre sistema per las noves famílies.

S’enviarà una nota informativa a totes la famílies.

També s’apunta el tema de que en cas de que algunes famílies vulguin fer una aportació extra a part del rebut contacti amb l’escola per poder desgravar la quantitat aportada.

Una mare reclama que es faci més promoció de l’AMPA ja que creu que molts pares desconeixen que és; s’estudiarà alguna campanya a part del ja s’estan fent.

I sense més preguntes s’acaba la reunió a las 10,30 de la nit.

Assistents:

Alfons Benítez, Cristina Gual, Andreu Calvó, Jordi Gras, Maria Bellmunt, Montse Puig, Elisabeth Valls, Reyes Lobo, Elisabeth Garrido, Estrella Funes, Toni Ribosa, Alfonsina Calzado, Ferran Laban, Mireia Gomila, Jaume Vicent, Montse Vicent, Gemma Cruells, Eduard Rogé, Blanca Maca
Albert Gil, Jordi Caterina, Paquita Noé, Marta Casas, Joan Tardà.


ampamdl@gmail.com