L'A.M.P.A. de l'escola Mare de Deu de Lourdes està formada per pares i mares de l'escola amb l'únic interès de col·laborar activament amb l'escola en les activitats que s'hi duen a terme.

Acta de l’Assemblea General Ordinària del 10-11-2008

Convocada l’Assemblea en primera i única convocatòria comença aquesta a les 20:40 h seguint l’ordre del dia amb la lectura de l’Acta anterior a càrrec del president sortint Sr. Jaume Vicent donada l’absència excusada de la secretaria Paquita Noé. El president comunica que deixa el càrrec com ja va comentar l’any anterior.
Seguidament es dóna pas a l’exposició de comptes per part del Tresorer Sr.Albert Gil. Presentació i aprovació del Pressupost 2007/2008. Es presenten els ingressos i les despeses, es fa menció al vinil que s’ha col·locat i la donació multimedia. La Sra. Marta Casas i la Sra. Mireia Gomila expliquen que els 2.128 Euros del vinil només son una aportació del total 21.000 Euros que va costar.
El Sr. Albert Gil continua la seva exposició aclarint que hi ha més despeses que ingressos perquè hi havia hagut un remanent dels anys anteriors.
Continua l’ordre del dia la Sra. Mireia Gomila amb la memòria del que es va fer l’any passat, les activitats de la colla gegantera, la publicació de l’anuari.
Ratificació del membres com a junta definitiva. Es dona confiança als membres i s’aprova la continuïtat amb caràcter definitiu de tots ells amb els càrrecs següents:

Marta Casas: Presidenta,
Mireia Gomila: Vicepresidenta,
Albert Gil: Tresorer,
Paquita Noé: Secretaria,
Gemma Cruells: Vocal,
Alfons Benítez: Vocal
Maria Bellmunt: Vocal
Ferran Laban: Vocal

Aquests càrrecs s’aniran renovant i ratificant anualment en l’Assemblea General.
Es dóna el relleu a la Presidenta Sra. Marta Casas que junt amb la Vicepresidenta la Sra. Mireia Gomila presenten els pressupostos pel curs 2008/2009.
Es proposen les quotes de l´AMPA de 48 Euros i les de continuïtat escolar 5 Euros que s’aproven per la totalitat dels presents.
Es presenten les activitats programades pel curs 2008/2009, el festival de Nadal el 14 de desembre al teatre monumental. Aquest any per primer cop s’ha fet la festa de P3, la xocolatada, ha tingut molt bona acollida i cost de 16 Euros.
La campanya de recollida de material ha anat molt bé, joguines noves.
La Presidenta Marta Casas presenta el projecte de futur, un avantprojecte de remodelació del pati de l’escola, guanyem 160 m2 de planta i un pati pels de p3.
El pressupost aproximat és de 300.000 Euros. Fórmules de finançament amb la compra de rajoles.
S’informa de l’espai de comunicació amb l’Ampa, el blog i el correu electrònic.


Precs i preguntes.
Una mare pregunta sobre els rumors de l’aparició de l’escarbat morrut a les palmeres. La Subdirectora Carme com a representant de l’escola ens confirma el rumor i que lamentablement s’hauran de sacrificar les palmeres pel bé de l’escola i dels nostres fills.
Una altra mare demana que la informació de l’AMPA pugui arribar a les famílies via email per tal de poder participar i col·laborar. La Sra. Mireia Gomila informa que durant tot aquest curs escolar només s’han rebut dos emails.Es tanca l’Assemblea a les 9:50 del vespre.

Assemblea General Ordinària

Ahir dilluns es va celebrar l'Assemblea General Ordinària per a aquest curs 2008/09 en la que es va presentar els comptes anuals així com els projectes que ja hem enllestit i els que estem preparant.

Moltes gràcies a tots els assistents!

"TRIOMFA QUI MAI DESCANSA,
QUI AMB EL COR I LA SANG SOLAMENT PENSA EN ASSOLIR L’IMPOSSIBLE"

Goethe